2021 m. sausį YCE narė Katie Rizvi kalbėjo Europos Komisijos Kovos su vėžiu komiteto (BECA) viešame svarstyme, kuris buvo surengtas siekiant padėti Europos Parlamento nariams parengti ataskaitą dėl Europos kovos su vėžiu plano, ir buvo tiesiogiai transliuojamas iš Europos Parlamento asamblėjos.

Konsultacijų metu daugiausia dėmesio buvo skiriama pacientų teisėms, išgyvenimo ir gyvenimo kokybei, o konkrečiau – tokioms temoms kaip teisė būti pamirštam ir kiti YCE Baltojoje knygoje numatyti prioritetai.

Katie pasisakyme, kuriame buvo aptarti su vėžiu susiję vaisingumo sutrikimai ir psichikos sveikata, buvo išsakytos šios pagrindinės mintys:

– ES turi panaikinti didžiulę nelygybę, susijusią su vėžiu sergančių jaunų žmonių visoje Europoje galimybėmis gauti lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugas, ir įtraukti įvaikinimo taisykles į jų teisę būti pamirštiems.
– Vėlyvųjų pasekmių stebėjimas ir ilgalaikis stebėjimas turėtų būti neatsiejama Europos vėžio įveikimo plano dalis. Europos gairės turi būti perkeltos į nacionalinio lygmens priežiūrą.
– Psichikos sveikatos pagalba vėžiu sergantiems pacientams ir juos prižiūrintiems asmenims turi tapti įprastinės priežiūros dalimi ir būti įtraukta į sveikatos draudimo programas.
– ES finansavimo priemonės turi būti taikomos ir pacientų organizacijų pajėgumams stiprinti, kad ES vėžio politikos iniciatyvos taptų vėžiu sergančių pacientų realybės dalimi.