“Liječenje kemoterapijom, radioterapijom ili kirurgijom koja uključuje reproduktivne organe može uzrokovati oštećenu spermatogenezu, nedostatak testosterona i fizičku seksualnu disfunkciju kod muških preživjelih od raka u dobi puberteta, adolescencije i mladih odraslih osoba. Smjernice za praćenje i upravljanje potencijalnim nuspojavama mogu poboljšati zdravlje preživjelih od raka i kvalitetu života. Preporuke za praćenje značajno variraju, uzrokujući nesigurnost u vezi s optimalnim praksama pregleda.

Ove kliničke smjernice preporučene od strane Međunarodne skupine za usklađivanje smjernica za kasne učinke dječjeg raka u suradnji s PanCareSurFup Consortiumom, razvijene korištenjem metodologije utemeljene na dokazima, kritički sintetizira preporuke za praćenje gonadotoksičnosti kod muških preživjelih od dječjeg, adolescentnog i mladog odraslog doba. Preporuke su razvijene od strane međunarodnog multidisciplinarnog panela koji uključuje 25 stručnjaka relevantnih medicinskih specijalnosti, koristeći dosljedan i transparentan proces. Cilj preporuka je poboljšati zdravstvenu skrb temeljenu na dokazima za muške preživjele od raka u dobi puberteta, adolescencije i mladih odraslih osoba.”

Recommendations for Gonadotoxicity Surveillance in Male Childhood