“Kantina priznaje narode Aboridžina i Otočana Torresovog tjesnaca kao prve australske narode i suverene čuvare ove zemlje. Oni odaju svoje iskaze Starješinama prošlosti, sadašnjosti i u nastajanju.Predani su pružanju uključive i odgovarajuće potpore mladima prvih naroda, njihovoj rodbini i zajednici na koje utječerak. Narodima Prvih naroda s poštovanjem se savjetuje da ovaj resurs može sadržavati slike, imena ili priče ljudi koji su preminuli.” CanTeen acknowledges Aboriginal and Torres Strait Islander peoples as Australia’s First Peoples and sovereign Custodians of this land. They pay their respects to Elders past, present and emerging.They are committed to providing inclusive and appropriate support for First Nations young people, their kin and the community impacted by cancer. First Nations peoples are respectfully advised this resource may contain images, names or stories of people who have passed away.