„Canteen” pripažįsta, kad aborigenai ir Toreso sąsiaurio salų gyventojai yra pirmosios Australijos tautos ir suverenūs šios žemės saugotojai. Jie reiškia pagarbą praeities, dabarties ir būsimiems vyresniesiems.Jie yra įsipareigoję teikti įtraukią ir tinkamą paramą pirmųjų tautų jaunuoliams, jų giminaičiams ir bendruomenei, kuriuos paveikėvėžiu. Pagarbiai informuojame Pirmųjų tautų gyventojus, kad šiame šaltinyje gali būti mirusių žmonių atvaizdų, vardų ar istorijų.