Canteen erkent de Aboriginals en Torres Strait Islander-volkeren als de eerste volkeren van Australië en soevereine bewaarders van dit land. Ze betuigen hun respect aan de ouderlingen uit het verleden, het heden en de opkomst.Ze zetten zich in om inclusieve en passende ondersteuning te bieden aan First Nations-jongeren, hun verwanten en de getroffen gemeenschapkanker. First Nations-volkeren wordt er respectvol op gewezen dat deze bron afbeeldingen, namen of verhalen kan bevatten van mensen die zijn overleden.