Canteen erkent de Aboriginals en Torres Strait Islander-volkeren als de eerste volkeren van Australië en soevereine bewaarders van dit land. Ze betuigen hun respect aan de ouderlingen uit het verleden, het heden en de opkomst.Ze zetten zich in om inclusieve en passende ondersteuning te bieden aan First Nations-jongeren, hun verwanten en de getroffen gemeenschapkanker. First Nations-volkeren wordt er respectvol op gewezen dat deze bron afbeeldingen, namen of verhalen kan bevatten van mensen die zijn overleden. CanTeen acknowledges Aboriginal and Torres Strait Islander peoples as Australia’s First Peoples and sovereign Custodians of this land. They pay their respects to Elders past, present and emerging.They are committed to providing inclusive and appropriate support for First Nations young people, their kin and the community impacted by cancer. First Nations peoples are respectfully advised this resource may contain images, names or stories of people who have passed away.