Momenteel wordt het onderwijzend personeel geconfronteerd met een grote diversiteit aan studenten met heel verschillende behoeften, waar je mee te maken hebt. Daaronder valt de educatieve aandacht voor kinderen of jongeren met een langdurige ziekte, zoals bijvoorbeeld een oncologisch proces.

De diagnose kanker, vooral wanneer de getroffen persoon een kind of adolescent is, is een zeer harde klap, zowel voor hemzelf als voor zijn familie en voor iedereen die deel uitmaakt van zijn directe omgeving, zoals leraren en studenten.

De opvoeding en de sociale en emotionele ontwikkeling van deze kinderen en adolescenten moeten tijdens het verloop van de ziekte worden gehandhaafd en gegarandeerd. De actieve deelname van alle actoren die betrokken zijn bij hun dagelijks leven zal hun integrale ontwikkeling bevorderen.

De gids die wij vanuit AFANOC presenteren is ontwikkeld vanuit de kennis en praktijkervaring met de bedoeling richtlijnen en oriëntaties aan te bieden die nuttig zullen zijn om met rust en realisme de nieuwe uitdaging die u wordt gepresenteerd het hoofd te bieden en een adequaat antwoord te geven.

Having a Student With Cancer in the Classroom