Uit dit onderzoek bleek dat overlevenden van kinderkanker vaak veranderingen ervaren in hun tastzin en pijngevoeligheid, zelfs jaren na de behandeling. Meer dan 85% van de overlevenden had enkele sensorische afwijkingen in vergelijking met de algemene bevolking, de meesten van hen hadden een verminderde gevoeligheid voor aanraking, en sommigen ervoeren ook een verhoogde pijngevoeligheid.

Deze veranderingen kunnen verband houden met de manier waarop de kankerbehandeling het zenuwstelsel beïnvloedt. Interessant genoeg waren niet alle overlevenden zich bewust van deze verschillen, wat suggereert dat ze zich er in de loop van de tijd aan hebben aangepast.
Uit het onderzoek bleek ook dat overlevenden van kinderleukemie meer kans hadden op sensorische veranderingen, mogelijk als gevolg van specifieke behandelingen die ze kregen. Bovendien waren kinderen die meer angst en vrees voor pijn rapporteerden ook gevoeliger voor aanraking en pijn. Dit benadrukt het belang van goed omgaan met pijn tijdens en na de behandeling van kanker.

Deze bevindingen brengen nieuwe informatie over de langetermijneffecten van kankerbehandelingen bij kinderen en de behoefte aan gepersonaliseerde zorg voor overlevenden. Inzicht in deze sensorische veranderingen kan artsen helpen betere gesprekken te voeren met patiënten over hun ervaringen en hun levenskwaliteit op de lange termijn te verbeteren. Verder onderzoek is nodig om de impact van veranderde zintuigen op overlevenden van kinderkanker volledig te begrijpen.

Childhood Cancer Survivors Experience Sensory Changes After Treatments