Overlevingspercentages na kinderkanker bereiken nu bijna 80% in ontwikkelde Europese landen als gevolg van effectievere therapieën en betere ondersteunende zorg, wat leidt tot een gestage toename van het aantal overlevenden in de bevolking. Echter zijn de behandelingen die de overleving hebben verbeterd, intensief en veroorzaken ernstige bijwerkingen die op de lange termijn aanzienlijke invloed kunnen hebben op de kwaliteit van leven van overlevenden. Het doel van het door de EU gefinancierde PanCareLIFE-project (Subsidieovereenkomst 602030) was dat overlevenden van kanker gediagnosticeerd vóór de leeftijd van 25 jaar dezelfde kwaliteit van leven en kansen zouden moeten hebben als hun leeftijdsgenoten die geen kanker hebben gehad. Met behulp van observationele studies en moleculair genetisch onderzoek heeft PanCareLIFE late effecten onderzocht die van invloed zijn op vruchtbaarheid en gehoorverlies (ototoxiciteit), en zal het de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven beoordelen.Aangezien het aantal overlevenden met late effecten in elk land klein is, zijn grote cohorten nodig voor een nauwkeurige schatting van het risico. PanCareLIFE heeft een team samengesteld van vooraanstaande onderzoekers uit heel Europa die meer dan 14.000 goed gekarakteriseerde onderzoekssubjecten hebben bijgedragen om risicofactoren te identificeren, zowel genetisch als niet-genetisch, die verband houden met afname van vruchtbaarheid en ototoxiciteit. Kwaliteit-van-levenstudies evalueerden de impact van vruchtbaarheid en ototoxiciteit. PanCareLIFE heeft de state-of-the-art in overlevingsstudies bevorderd door evaluatie van grote cohorten met observationele en genetische tools die betere kennis zullen verschaffen van individuele risicofactoren. Dit soort informatie zal het in de toekomst mogelijk maken om overlevenden in groepen te stratificeren voor meer gepersonaliseerde, op bewijs gebaseerde zorg, en plannen voor een naadloze overgang naar langdurige follow-upzorg kunnen worden gemaakt. Deze benaderingen zullen resulteren in een betere kwaliteit van leven voor overlevenden van kanker gediagnosticeerd op jonge leeftijd.