Myeloablatieve Total Body Irradiation (TBI) is een belangrijke modaliteit bij het conditioneren voor allogene hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT), vooral bij kinderen met een hoog risico op acute lymfoblastische leukemie (ALL). TBI-praktijken zijn heterogeen en instellingsspecifiek. Aangezien TBI wordt geassocieerd met meerdere late bijwerkingen, kunnen aanbevelingen helpen om praktijken te standaardiseren en de verhouding tussen uitkomst en toxiciteit voor kinderen te verbeteren.