Iradierea mieloablativă totală a corpului (TBI) este o modalitate importantă de condiționare pentru transplantul alogen de celule stem hematopoietice (HSCT), în special la copiii cu leucemie limfoblastică acută (ALL) cu risc ridicat. Practicile TBI sunt eterogene și specifice instituției. Deoarece TBI este asociat cu multiple efecte adverse tardive, recomandările pot ajuta la standardizarea practicilor și la îmbunătățirea raportului dintre rezultat și toxicitate pentru copii.