Stope preživljenja nakon raka u djetinjstvu sada dosežu gotovo 80% u razvijenim europskim zemljama kao rezultat učinkovitijih terapija i bolje potporne skrbi, što dovodi do stalnog povećanja broja preživjelih u populaciji. Međutim, tretmani koji su poboljšali preživljenje su surovi i uzrokuju ozbiljne nuspojave koje dugoročno mogu uvelike utjecati na kvalitetu života preživjelih. Cilj projekta PanCareLIFE koji financira EU (ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 602030) bio je da osobe koje su preživjele rak kojem je dijagnosticiran prije 25. godine života trebaju uživati ​​istu kvalitetu života i mogućnosti kao njihovi vršnjaci koji nisu imali rak. Korištenjem opservacijskih studija i molekularno genetskih istraživanja PanCareLIFE je istražio kasne učinke koji utječu na plodnost i oštećenje sluha (ototoksičnost), te će procijeniti kvalitetu života povezanu sa zdravljem.

Kako je broj preživjelih s kasnim posljedicama u bilo kojoj zemlji mali, za točnu procjenu rizika potrebne su velike skupine. PanCareLIFE okupio je tim istaknutih istraživača iz cijele Europe koji su sudjelovali s više od 14 000 dobro okarakteriziranih subjekata istraživanja kako bi identificirali čimbenike rizika, genetske i negenetske, povezane s smanjenjem plodnosti i ototoksičnošću. Studije kvalitete života procijenile su utjecaj na plodnost i ototoksičnost. PanCareLIFE je unaprijedio najsuvremenije studije o preživljavanju procjenom velikih skupina pomoću alata za promatranje i genetiku koji će pružiti bolje poznavanje pojedinačnih čimbenika rizika. Ova vrsta informacija omogućit će u budućnosti stratificiranje preživjelih u skupine za personaliziraniju skrb utemeljenu na dokazima, a mogu se izraditi i planovi za nesmetan prijelaz na dugoročnu naknadnu skrb. Ovi će pristupi rezultirati boljom kvalitetom života osoba koje su preživjele rak dijagnosticiran u mladoj dobi.