Prepoznavanje i širenje usluga za kompleksne i palijativne potrebe u dječjoj dobi još uvijek je u razvojnoj fazi, a usluge trenutno dostupne djeci i mladima s neizlječivim i/ili uznapredovalim bolestima nedovoljne su u Kataloniji.

Cilj je pružiti sveobuhvatnu skrb djeci i mladima u Kataloniji pogođenoj sa životno ograničavajućim ili životno ugrožavajućim bolestima i zaštititi njihova prava.

Ova skrb mora omogućiti poboljšanje kvalitete njihova života i duži boravak kod kuće, s maksimalnom mogućom udobnošću i olakšavajući im umiranje kod kuće (ako je to opcija koju su odabrali oni i/ili njihova obitelj).

https://www.fevillavecchia.es/es/cuidados-paliativos-pedi%C3%A1tricos_2769