Odjel za psihologiju sa Sveučilišta u Bathu, zajedno s mladim ljudima koji primaju njegu od raka u Centru za hematologiju i onkologiju Bristol (BHOC), napravio je 3-minutnu animaciju koja objašnjava umor povezan s rakom (CRF) i kako je živjeti s njim.

Umor povezan s rakom (CRF) kod pacijenata i preživjelih tinejdžera i mladih (TYA) značajan je problem koji se nedovoljno prijavljuje. Malo je istraživanja o tome kako najbolje potaknuti mlade ljude da potraže pomoć sa svojim umorom, a malo je smjernica o tome kako im zdravstveni radnici i drugi mogu pomoći u tome.

Videozapis je pokrenut ranije ovog travnja kako bi se podržao Mjesec podizanja svijesti o raku kod tinejdžera i mladih, a nakon njega će uslijediti istraživačke aktivnosti o umoru povezanom s rakom.