Svake godine, oko 2.100 djece i adolescenata dobije dijagnozu raka u Njemačkoj. Srećom, opcije liječenja znatno su se poboljšale, tako da je u 2020. godini više od 80% pacijenata dugoročno izliječeno. Kao rezultat toga, povećava se udio nekada bolesne djece i adolescenata koji su prošli redovitu onkološku skrb. Većina tih pacijenata sada su odrasli i stoga često više nisu u redovitoj onkološkoj skrbi.

Iako se mnogi pacijenti uspješno liječe, njihovo očekivano trajanje života smanjuje se jer se nove bolesti mogu pojaviti kao posljedica raka ili liječenja raka. Ova zdravstvena ograničenja, poznata kao kasni učinci, pogađaju do 70% odraslih pacijenata 30 godina nakon završetka liječenja. Raspon kasnih učinaka ide od blagih, lako liječivih stanja (npr. poremećaji štitnjače) do ozbiljnih komplikacija poput ponovnog pojavljivanja raka ili teškog zatajenja srca.

Rizik od kasnih učinaka ovisi o primljenoj terapiji (npr. operacija, kemoterapija ili radioterapija) i individualnim faktorima rizika poput prethodnih bolesti, dobi u vrijeme liječenja, spola i genetskih čimbenika. Mnogi od kasnih učinaka lako su liječivi u ranim fazama, zbog čega se preporučuju redoviti pregledi i preventivni pregledi.

Najčešći uvjeti su endokrini kasni učinci (uključujući bolesti štitnjače, poremećaje hipotalamusa-hipofize i disfunkciju gonada), srčani kasni učinci (uključujući kardiomiopatiju, promjene na vulvi, poremećaje ritma i koronarnu bolest srca) i ponovno pojavljivanje raka.

Kako smanjiti rizik od kasnih učinaka? Tim oko profesora Thorstena Langera daje korisne savjete:

1. Zdrav način života (normalna tjelesna težina, uravnotežena prehrana, redovita tjelesna aktivnost i suzdržavanje od pušenja).
2. Redoviti pregledi prilagođeni riziku prema nacionalnim i međunarodnim preporukama (posebno za asimptomatske pacijente tijekom cijelog života).
3. Regulirani prijelaz iz dječje onkološke skrbi u unutarnju medicinsku skrb (pomak fokusa s praćenja recidiva na prevenciju kasnih učinaka).
4. Multidisciplinarna suradnja između različitih stručnjaka (zbog raznolikosti mogućih kasnih učinaka).”

Cancer Survivors: Improving Quality of Life and Long-Term Health