Antrasis piktybinis navikas ir kardiotoksiškumas yra vieni rimčiausių ir dažniausių neigiamų padarinių sveikatai, su kuriais susiduria išgyvenusieji vėžį vaikai ir paaugliai, ir jie reikšmingai prisideda prie padidėjusios jų ankstyvo mirtingumo rizikos.

Dėl sveikatos priežiūros sistemų, kalbų ir kultūrų skirtumų skirtinguose žemyno regionuose Europai kol kas nelabai sekasi užmegzti daugiašalį bendradarbiavimą, kurio reikia norint surinkti tiek išgyvenusiųjų, kiek reikia norint išsiaiškinti sveikatos problemas, kylančias po sėkmingo vėžio gydymo.

PanCareSurFup (PCSF) – tai pirmasis visos Europos projektas, kuriuo siekiama įvertinti kai kuriuos rimtus ilgalaikius pavojus sveikatai, su kuriais susiduria išgyvenusieji vėžį. Šiame straipsnyje pateikiamas bendras PCSF pagrindimas, metodai ir preliminarūs rezultatai.

The PanCareSurFup Consortium: Research and Guidelines to Improve Lives for Survivors of Childhood Cancer.