Paaugliams ir jauniems suaugusiesiems vėžys diagnozuojamas kritiniu gyvenimo laikotarpiu, kupinu psichosocialinių iššūkių. Vėžio diagnozė gali turėti didelį poveikį jų psichologinei sveikatai, taip pat ir ilgalaikėje perspektyvoje. Mes siekėme: a) įvertinti psichologinį distresą tarp vėžį išgyvenusių jaunų jaunų žmonių ir palyginti distreso lygį su kontroline grupe; b) aprašyti socialines-demografines ir su vėžiu susijusias charakteristikas, susijusias su psichologiniu distresu.

The Long-Term Impact of Cancer