Adolescenti i mlade odrasle osobe (AYA) dobivaju dijagnozu raka tijekom kritičnog životnog razdoblja punog psihosocijalnih izazova. Oni mogu iskusiti značajan utjecaj dijagnoze raka na svoje psihičko zdravlje, čak i dugoročno. Cilj nam je bio (a) procijeniti psihološki distres kod osoba koje su preživjele AYA rak i usporediti razine distresa s kontrolnom skupinom i (b) opisati socio-demografske karakteristike i karakteristike povezane s rakom asocirane s psihološkim distresom.

The Long-Term Impact of Cancer