Vėžys paprastai sukelia įvairių sveikatos problemų, o sergantieji kenčia dėl prastesnės gyvenimo kokybės ir blogesnės fizinės, psichologinės ar socialinės savijautos. Tačiau pacientai patiria ir teigiamų aspektų, pavyzdžiui, didžiulę paramą, kurios jie sulaukia iš kitų žmonių. Tačiau ar pacientai šiuos padarinius patiria taip pat, kaip sveikatos priežiūros specialistai mano, kad šios problemos yra svarbios?

Siekiant išsiaiškinti šį klausimą, Nyderlanduose atliktame tyrime jaunų pacientų, kuriems diagnozuotas vėžys ir kurių amžius nuo 18 iki 35 metų, buvo klausiama apie jų su sveikata susijusią gyvenimo kokybę. Be to, buvo apklausti sveikatos priežiūros specialistai, pavyzdžiui, onkologai, psichologai ir socialiniai darbuotojai. Visi jie užpildė gyvenimo kokybės klausimyną „Gyvenimo kokybė išgyvenusiems vėžį”, apimantį įvairias temas – nuo nuovargio ir miego iki apetito, skausmo ir pykinimo, psichologinės savijautos, streso šeimoje ir finansinių sunkumų bei daugelio kitų.

Bus pateikti įdomūs rezultatai: Abi apklaustos grupės – pacientai ir sveikatos priežiūros specialistai – kaip didžiausias (įvertintas) problemas neigiamų veiksnių srityje nurodo šias: Vėžio diagnozė, šeima ir vėžio gydymo distresas. Vis dėlto sveikatos priežiūros specialistų vertinimai dėl vėžio poveikio sergantiesiems ir tikroji jaunųjų pacientų patirtis labai skiriasi. Iš esmės pacientai yra mažiau paveikti, nei mano sveikatos priežiūros specialistai, ir – priešingai – jie netgi pabrėžia teigiamą poveikį, pavyzdžiui, socialinę paramą ir viltį.

Šis tyrimas aiškiai rodo tiesioginio bendradarbiavimo su pacientais svarbą. Organizuojant ar gerinant fizinę ir psichosocialinę priežiūrą, labai svarbu įsiklausyti į jų pačių balsus ir įtraukti jų patirtį.

Health-Related Quality of Life Issues in Adolescents and Young Adults with Cancer