Nacionalni program kontrole raka zdravstvenih službi u Irskoj pokrenuo je okvir za njegu i podršku adolescenata i mladih odraslih osoba (AYA) kojima je dijagnosticiran rak kako bi se odgovorilo na specifične potrebe i rizike pacijenata s rakom AYA te navodi posebne preporuke i snažne putove skrbi.Tim će se okvirom najsuvremenija mreža za njegu raka AYA isporučiti lokalno gdje je to moguće, ali će se po potrebi centralizirati pružanjem zasebnih ustanova i timova za specijalističku skrb u novoj Dječjoj bolnici i tri od osam centara za borbu protiv raka određenih za odrasle u Irskoj.Te će jedinice okupiti sve relevantne stručnjake i omogućiti ovom kolektivnom znanju, iskustvu i interesu da rade na boljim iskustvima, boljim ishodima i boljoj dugoročnoj kvaliteti života mladih pacijenata oboljelih od raka.