Programul Național de Control al Cancerului al Serviciilor de Sănătate din Irlanda a lansat un cadru pentru asistența și susținerea adolescenților și adulților tineri (AYA) diagnosticați cu cancer pentru a aborda nevoile și riscurile specifice ale pacienților cu cancer AYA și enumeră recomandări specifice și căi solide de asigurare a asistenței.Acest cadru va facilita crearea unei rețele de asistență în lupta împotriva cancerului AYA de ultimă generație furnizată la nivel local acolo unde este posibil, dar centralizată atunci când este necesar, prin furnizarea de facilități separate și echipe de asistență medicală specializată în noul Spital de Copii și trei dintre cele opt centre oncologice desemnate pentru adulți din Irlanda. Aceste unități vor reuni toți experții relevanți și vor permite acestui colective de cunoștințe, experiență și interes să lucreze spre experiențe mai bune, rezultate mai bune și o calitate mai bună a vieții pe termen lung pentru tinerii pacienți cu cancer. The Health Services’s National Cancer Control Programme in Ireland launched a framework for the care and support of adolescents and young adults (AYA) diagnosed with cancer to addresses the specific needs and risks of the AYA cancer patients and lists specific recommendations and robust care pathways.This framework will see a state of the art AYA cancer care network delivered locally where possible, but centralised when necessary by providing separate facilities and specialist care teams in the new Children’s Hospital and three of the eight adult designated cancer centres in Ireland. These units will bring together all the relevant experts and allow this collective knowledge, experience and interest to work towards better experiences, better outcomes and better long-term quality of life for young cancer patients.