Het National Cancer Control Program van de Health Services in Ierland heeft een raamwerk gelanceerd voor de zorg en ondersteuning van adolescenten en jongvolwassenen (AYA) met de diagnose kanker om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften en risico’s van de AYA-kankerpatiënten en bevat specifieke aanbevelingen en robuuste zorgtrajecten.Dit raamwerk zal een state-of-the-art AYA-netwerk voor kankerzorg bieden dat waar mogelijk lokaal wordt geleverd, maar waar nodig wordt gecentraliseerd door afzonderlijke faciliteiten en gespecialiseerde zorgteams te bieden in het nieuwe kinderziekenhuis en drie van de acht aangewezen kankercentra voor volwassenen in Ierland. Deze eenheden brengen alle relevante experts samen en laten deze collectieve kennis, ervaring en interesse toe om te werken aan betere ervaringen, betere resultaten en een betere kwaliteit van leven op de lange termijn voor jonge kankerpatiënten.