Het National Cancer Control Program van de Health Services in Ierland heeft een raamwerk gelanceerd voor de zorg en ondersteuning van adolescenten en jongvolwassenen (AYA) met de diagnose kanker om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften en risico’s van de AYA-kankerpatiënten en bevat specifieke aanbevelingen en robuuste zorgtrajecten.Dit raamwerk zal een state-of-the-art AYA-netwerk voor kankerzorg bieden dat waar mogelijk lokaal wordt geleverd, maar waar nodig wordt gecentraliseerd door afzonderlijke faciliteiten en gespecialiseerde zorgteams te bieden in het nieuwe kinderziekenhuis en drie van de acht aangewezen kankercentra voor volwassenen in Ierland. Deze eenheden brengen alle relevante experts samen en laten deze collectieve kennis, ervaring en interesse toe om te werken aan betere ervaringen, betere resultaten en een betere kwaliteit van leven op de lange termijn voor jonge kankerpatiënten. The Health Services’s National Cancer Control Programme in Ireland launched a framework for the care and support of adolescents and young adults (AYA) diagnosed with cancer to addresses the specific needs and risks of the AYA cancer patients and lists specific recommendations and robust care pathways.This framework will see a state of the art AYA cancer care network delivered locally where possible, but centralised when necessary by providing separate facilities and specialist care teams in the new Children’s Hospital and three of the eight adult designated cancer centres in Ireland. These units will bring together all the relevant experts and allow this collective knowledge, experience and interest to work towards better experiences, better outcomes and better long-term quality of life for young cancer patients.