Dankzij betere behandelingen overleeft nu meer dan 80% van de kinderen en adolescenten in Europa die kanker krijgen meer dan 5 jaar. Er zijn momenteel meer dan 300.000 overlevenden van kinder- en adolescentenkanker in heel Europa, en dit aantal groeit. Maar kankerbehandelingen zijn intensief en er zijn langetermijneffecten waardoor overlevenden nauwlettender gezondheidsmonitoring nodig hebben dan de gemiddelde bevolking. Er zijn klinische richtlijnen die zorgprofessionals vertellen welke zorg nodig is, maar het is uitdagend om ze in de praktijk te brengen in de routinematige nazorg voor overlevenden.PanCareFollowUp is een door de EU gefinancierd project (Subsidieovereenkomst 824982) dat onderzoekt hoe de nazorg het beste kan worden geleverd aan overlevenden van kinder- en adolescentenkanker in Europa. Het project zal:
• De PanCareFollowUp Care-interventie ontwikkelen, gebaseerd op state-of-the-art kennis over welke reguliere screening individuele overlevenden nodig hebben en hoe deze het beste kan worden geleverd met behulp van persoonsgerichte zorgbenaderingen,
• De PanCareFollowUp Care-interventie testen in vier landen (België, Tsjechië, Italië en Zweden) in samenwerking met 800 overlevenden, waarbij effectiviteit, waarde en kosteneffectiviteit worden gemeten,
• De haalbaarheid van het gebruik van het European Survivorship Passport testen bij het leveren van de PanCareFollowUp Care-interventie in Italië en de ontwikkeling van een app verkennen,
• De PanCareFollowUp Lifestyle-interventie ontwikkelen, een persoonsgerichte eHealth-lifestyle-interventie op maat gemaakt om te voldoen aan de individuele behoeften van overlevenden,
• De PanCareFollowUp Lifestyle-interventie testen in Nederland in samenwerking met 60 overlevenden, waarbij effectiviteit, acceptatie en haalbaarheid worden bekeken,
• Materialen ontwikkelen ter ondersteuning van de replicatie van de PanCareFollowUp Care- en Lifestyle-interventies in nieuwe landen in heel Europa in de toekomst, en
• De resultaten van het project breed verspreiden en communiceren naar overlevenden en hun families, onderzoekers, zorgprofessionals, besluitvormers in de gezondheidszorg en beleidsmakers.