Kantina provodi vodeća istraživanja o emocionalnim i društvenim utjecajima raka kako bi osigurala da uistinu razumijemo kako je rak drugačiji u svijetu mlade osobe. Dokazi informiraju sve što rade – njihova istraživanja podupiru i podržavaju usluge koje pružaju mladima oboljelima od raka. Istraživanje kantine objavljeno je u recenziranim časopisima i predstavljeno na nacionalnim i međunarodnim konferencijama kako bi se podijelili važni nalazi i ishodi, kao i povećala svijest o potrebama mladih i pokazala njihova predanost praksi temeljenoj na dokazima.” Canteen conducts leading research into the emotional and social impacts of cancer to ensure that we truly understand how cancer is different in a young person’s world.Evidence informs everything that they do – their research underpins and supports the services they provide to young people affected by cancer.Canteen research is published in peer reviewed journals and presented at national and international conferences to share important findings and outcomes, as well as to increase awareness of young people’s needs and to demonstrate their commitment to evidence-based practice.