Kantina provodi vodeća istraživanja o emocionalnim i društvenim utjecajima raka kako bi osigurala da uistinu razumijemo kako je rak drugačiji u svijetu mlade osobe. Dokazi informiraju sve što rade – njihova istraživanja podupiru i podržavaju usluge koje pružaju mladima oboljelima od raka. Istraživanje kantine objavljeno je u recenziranim časopisima i predstavljeno na nacionalnim i međunarodnim konferencijama kako bi se podijelili važni nalazi i ishodi, kao i povećala svijest o potrebama mladih i pokazala njihova predanost praksi temeljenoj na dokazima.”