Liječenje raka u djetinjstvu i adolescenciji može uticati na akademski napredak zbog dužeg odsustva ili smanjenja nivoa energije koji se često javljaju tokom liječenja. Roditelji i nastavnici bi trebali biti svjesni potencijalnih obrazovnih problema koji mogu biti povezani s liječenjem raka kako bi djeca i adolescenti u riziku bili pod nadzorom i pomogli im ako je potrebno.

Mozak je vrlo složena struktura koja nastavlja da raste i razvija se tijekom djetinjstva i adolescencije, a neki problemi mogu ostati skriveni godinama nakon završene terapije.

Ako se utvrdi bilo koja vrsta problema, može se zatražiti posebna prilagodba kako bi se maksimizirao potencijal, počevši od izrade posebnog obrazovnog plana sa školom.