De behandeling van kanker tijdens de kindertijd en de adolescentie kan de onderwijscapaciteit beïnvloeden als gevolg van langdurige afwezigheid of afname van het energieniveau, wat vaak voorkomt tijdens de behandeling. Ouders en leerkrachten moeten zich bewust zijn van mogelijke onderwijsproblemen die verband kunnen houden met de behandeling van kanker, zodat kinderen en adolescenten die risico lopen, in de gaten kunnen worden gehouden en indien nodig kunnen worden geholpen.