Canteen doet toonaangevend onderzoek naar de emotionele en sociale gevolgen van kanker om ervoor te zorgen dat we echt begrijpen hoe kanker anders is in de wereld van een jongere.Bewijs vormt de basis voor alles wat ze doen – hun onderzoek onderbouwt en ondersteunt de diensten die ze bieden aan jonge mensen die getroffen zijn door kanker. Canteen-onderzoek wordt gepubliceerd in door vakgenoten beoordeelde tijdschriften en gepresenteerd op nationale en internationale conferenties om belangrijke bevindingen en resultaten te delen, maar ook om het bewustzijn van de behoeften van jongeren te vergroten en om hun toewijding aan evidence-based practice aan te tonen. Canteen conducts leading research into the emotional and social impacts of cancer to ensure that we truly understand how cancer is different in a young person’s world.Evidence informs everything that they do – their research underpins and supports the services they provide to young people affected by cancer.Canteen research is published in peer reviewed journals and presented at national and international conferences to share important findings and outcomes, as well as to increase awareness of young people’s needs and to demonstrate their commitment to evidence-based practice.