Canteen desfășoară cercetări de vârf asupra impactului emoțional și social al cancerului pentru a ne asigura că înțelegem cu adevărat modul în care cancerul este diferit în lumea unui tânăr.Dovezile informează tot ceea ce fac ei – cercetările lor promovează și susțin serviciile pe care le oferă tinerilor afectați de cancer. Cercetarea fundației Canteen este publicată în reviste evaluate de colegi și prezentată la conferințe naționale și internaționale pentru a împărtăși constatări și rezultate importante, precum și pentru a crește gradul de conștientizare a nevoilor tinerilor și pentru a demonstra angajamentul lor față de practica bazată pe dovezi. Canteen conducts leading research into the emotional and social impacts of cancer to ensure that we truly understand how cancer is different in a young person’s world.Evidence informs everything that they do – their research underpins and supports the services they provide to young people affected by cancer.Canteen research is published in peer reviewed journals and presented at national and international conferences to share important findings and outcomes, as well as to increase awareness of young people’s needs and to demonstrate their commitment to evidence-based practice.