Het ontwikkelen van nieuwe medicijnen voor kinderen met kanker is een complex meerstappenproces dat veel verschillende groepen omvat (academische onderzoekers, farmaceutische industrie, patiëntenbelangenbehartigers, regelgevende instanties, …). Er is een dringende behoefte aan nieuwe behandelingen die effectiever zijn bij de behandeling van kinderkanker, met minder ernstige langetermijngevolgen. Sinds de jaren 1980 zijn slechts 18 nieuwe geneesmiddelen specifiek voor kinderkanker goedgekeurd. Dit komt deels omdat het ontwikkelingsproces van geneesmiddelen zeer complex is en samenwerking vereist van veel belanghebbenden. Een andere belemmering voor vooruitgang is het gebrek aan begrip van de regelgeving die specifiek is voor pediatrische geneesmiddelen. Dit, gecombineerd met slechte communicatie tussen de verschillende belanghebbenden, maakt het moeilijk om het onderzoek efficiënt vooruit te helpen en direct ten goede te laten komen aan kinderen met kanker.Met financiering van de Europese Unie is ALADDIN een educatief programma over strategische en regelgevende wetenschappen in de ontwikkeling van geneesmiddelen voor kinderoncologie om expertise te bevorderen en echte samenwerking tussen belanghebbenden te versterken. Via dit project hebben personen uit verschillende disciplines de mogelijkheid om te leren hoe ze effectief kunnen omgaan met de regelgevende wetenschap achter de ontwikkeling van geneesmiddelen voor kinderkanker. Het programma, geleid door ACCELERATE, is ontwikkeld door het ALADDIN Consortium – 12 partners uit heel Europa, die alle belanghebbenden vertegenwoordigen die betrokken zijn bij het proces van geneesmiddelenontwikkeling: academische onderzoekers, patiëntenverenigingen, farmaceutische bedrijven en regelgevende instanties.Het educatieve programma omvat vier pijlers, die draaien om, en voortbouwen op de multi-stakeholder aard van het project, waarbij alle deelnemers evenredig betrokken zijn: academici, industrie, patiëntenvertegenwoordigers en regelgevers:
• Cursus over Regelgevende Wetenschap in de Ontwikkeling van Geneesmiddelen voor Pediatrische Oncologie,
• 360° Multi-stakeholder Rotatie,
• ACCELERATE Onderzoeksbeurs, en
• Open toegang tot online educatief portaal.