Naujų vaistų vėžiu sergantiems vaikams kūrimas yra sudėtingas daugiapakopis procesas, kuriame dalyvauja daugybė skirtingų grupių (akademiniai tyrėjai, farmacijos pramonė, pacientų teisių gynėjai, reguliavimo institucijos…). Skubiai reikia naujų gydymo būdų, kurie būtų veiksmingesni gydant vaikų vėžį ir turėtų ne tokias sunkias ilgalaikes pasekmes. Nuo 1980 m. buvo patvirtinta tik 18 naujų vaistų, skirtų vaikų vėžiui gydyti. Iš dalies taip yra todėl, kad vaistų kūrimo procesas yra labai sudėtingas ir reikalauja daugelio suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo. Dar viena pažangos kliūtis yra tai, kad trūksta supratimo apie vaikų vaistams būdingus teisės aktus. Dėl šios priežasties, taip pat dėl prasto įvairių suinteresuotųjų šalių tarpusavio bendravimo sunku efektyviai vykdyti mokslinius tyrimus, kurie būtų naudingi vėžiu sergantiems vaikams.

Europos Sąjungos finansuojama ALADDIN – tai švietimo programa, skirta vaikų onkologinių vaistų kūrimo strateginiam ir reguliavimo mokslui, kuria siekiama ugdyti kompetenciją ir stiprinti tikrą daugiašalį suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą. Įgyvendinant šį projektą, įvairių sričių specialistai turi galimybę sužinoti, kaip veiksmingai orientuotis pediatrinių vaistų nuo vėžio kūrimo reguliavimo moksle. Programą, kuriai vadovauja ACCELERATE, parengė ALADDIN konsorciumas – 12 partnerių iš visos Europos, atstovaujančių visoms vaistų kūrimo procese dalyvaujančioms suinteresuotosioms šalims: akademiniams tyrėjams, pacientų asociacijoms, farmacijos bendrovėms ir reguliavimo institucijoms.

Švietimo programą sudaro keturi ramsčiai, kurie remiasi ir grindžiami daugiašaliais projekto aspektais, vienodai įtraukiant visus dalyvius: akademinę bendruomenę, pramonę, pacientų atstovus ir reguliavimo institucijas:
– kursas „Reguliavimo mokslas kuriant pediatrinės onkologijos vaistus”,
– 360° kelių suinteresuotųjų šalių rotacija,
– ACCELERATE mokslinių tyrimų stipendija ir
– atviros prieigos internetinis švietimo portalas.