Teme obrađene u ovom vodiču odgovaraju potrebama koje su nam mladi izrazili kroz anketu, zbog čega ćete vidjeti da uz stručnjake koji obrađuju teme, tu su i riječi mladih i adolescenata koji vam govore svoje iskustvo.

Naći ćete ih u okvirima koji prate neka od poglavlja ovog vodiča.

Knjiga ima različite dijelove, tako da je ne morate pročitati cijelu odjednom. Bit će tema koje vas zanimaju više od drugih, prijedloga koji će vam pomoći i drugih koji neće, dana kada želite čitati i onih kada ne želite.
Nije važno kako ćete to pročitati, niti kada, važno je samo da vam bude zanimljivo, da vam može pomoći da sve bolje razumijete.