Ovaj vodič dijeli dobre modele podrške pacijentima i kliničke prakse. Usmjerava učitelje i škole koje se suočavaju s zadatkom podrške učeniku s tumorom mozga ili tumora kralježnice.

Objašnjava kroz što učenik može prolaziti i medicinski i psihološki. Također će pružiti praktične strategije za osiguravanje podrške pri ponovnom uključivanju u školu. Daju se prijedlozi kako učitelji mogu pružiti kontinuiranu i ciljanu podršku učenicima koji prolaze kroz produljene tretmane, razorne dugoročne nuspojave ili nesigurnu budućnost.

Mnogi će učitelji prepoznati metode i postupke koje već uspješno koriste u učionici. Autori se nadaju da će ova zbirka strategija i ideja potaknuti učitelje da koriste svoju kreativnost i empatiju kako bi pružili upravo pravu kombinaciju pomoći i ciljane podrške, omogućavajući svojim učenicima reintegraciju u školu i priliku da dosegnu svoj puni potencijal.

A Teacher’s Guide for Pupils With Brain Tumors During and After Treatment