În fiecare an, Fundația Enriqueta Villavechia organizează o serie de activități, în interiorul și în afara spitalului, pentru a le facilita accesul la locuri de agrement și distracție.

Activitățile culturale, excursiile, întâlnirile și noi aventuri oferă posibilitatea de a împărtăși timp și experiențe cu alți copii și tineri în circumstanțe similare. Aceste activități oferă energie și o mai bună dispoziție de a parcurge diferitele etape ale tratamentului.

Toate activitățile sunt supravegheate de echipa de voluntari, iar profesioniștii din domeniul sănătății pleacă în excursii cu ei pentru a oferi orice asistență medicală poate fi necesară.

Nurturing Hope and Resilience in the Cancer Journey