Kasmet Enriqueta Villavechia fondas organizuoja įvairią veiklą ligoninėje ir už jos ribų, kad palengvintų jų laisvalaikį ir pramogas.

Kultūrinė veikla, išvykos, susitikimai ir nauji nuotykiai suteikia galimybę dalytis laiku ir patirtimi su kitais vaikais ir jaunuoliais, atsidūrusiais panašiomis aplinkybėmis. Ši veikla suteikia energijos ir geresnį nusiteikimą pereiti įvairius gydymo etapus.

Visus užsiėmimus prižiūri savanorių komanda, o į keliones kartu su jais vyksta sveikatos priežiūros specialistai, kad suteiktų bet kokią medicininę pagalbą, kurios gali prireikti.

Nurturing Hope and Resilience in the Cancer Journey