Grupul operativ canadian pentru adolescenți și tineri adulți cu cancer a fost înființat în 2008 cu misiunea de a se asigura că canadienii cu vârste cuprinse în parametrii AYA cu cancer și supraviețuitorii AYA ai cancerului au acces prompt și echitabil la cea mai bună asistență și să înființeze și să sprijine cercetarea pentru a identifica modul în care rezultatele lor în materie de sănătate și calitatea vieții pot fi optimizate.În urma unui sondaj asupra serviciilor existente și în consultare cu supraviețuitorii, profesioniștii din domeniul sănătății și factorii de decizie politică, Grupul operativ a identificat principiile privind asistența, problemele prioritare pentru cercetare și stabilirea metodelor de măsurare a rezultatelor, precum și strategii pentru implementarea schimbărilor care sunt concepute pentru a îmbunătăți rezultatele și calitatea vieții acestei categorii specifice de pacienți și supraviețuitori cu nevoi unice de dezvoltare. Cele șase recomandări ample evidențiază nevoia de asistență psihosocială, de supraviețuire, paliativă și medicală adecvată vârstei, precum și de cercetare pentru a remedia inechitățile în asistența acordată acestui grup în raport cu pacienții cu cancer mai tineri și mai în vârstă. O asistență medicală îmbunătățită pentru acest grup va permite persoanelor să își atingă întregul potențial ca membri productivi și funcționali ai societății și va oferi beneficii economice și alte beneficii în societale.