Grupul operativ canadian pentru adolescenți și tineri adulți cu cancer a fost înființat în 2008 cu misiunea de a se asigura că canadienii cu vârste cuprinse în parametrii AYA cu cancer și supraviețuitorii AYA ai cancerului au acces prompt și echitabil la cea mai bună asistență și să înființeze și să sprijine cercetarea pentru a identifica modul în care rezultatele lor în materie de sănătate și calitatea vieții pot fi optimizate.În urma unui sondaj asupra serviciilor existente și în consultare cu supraviețuitorii, profesioniștii din domeniul sănătății și factorii de decizie politică, Grupul operativ a identificat principiile privind asistența, problemele prioritare pentru cercetare și stabilirea metodelor de măsurare a rezultatelor, precum și strategii pentru implementarea schimbărilor care sunt concepute pentru a îmbunătăți rezultatele și calitatea vieții acestei categorii specifice de pacienți și supraviețuitori cu nevoi unice de dezvoltare. Cele șase recomandări ample evidențiază nevoia de asistență psihosocială, de supraviețuire, paliativă și medicală adecvată vârstei, precum și de cercetare pentru a remedia inechitățile în asistența acordată acestui grup în raport cu pacienții cu cancer mai tineri și mai în vârstă. O asistență medicală îmbunătățită pentru acest grup va permite persoanelor să își atingă întregul potențial ca membri productivi și funcționali ai societății și va oferi beneficii economice și alte beneficii în societale. The Canadian Task Force on Adolescents and Young Adults with Cancer was established in 2008 with a mission to ensure that AYA-aged Canadians with cancer and AYA survivors of cancer have prompt, equitable access to the best care, and to establish and support research to identify how their health outcomes and quality of life can be optimized.Following a survey of existing services, and in consultation with survivors, healthcare professionals, and policy makers, the Task Force identified principles of care, priority issues for research and the establishment of outcome metrics, and strategies for implementing change that are designed to improve the outcomes and quality of life of this specific cohort of patients and survivors with unique developmental needs.The six broad recommendations highlight the need for age-appropriate psychosocial, survivorship, palliative, and medical care as well as research to redress inequities in the care provided to this group relative to both younger and older cancer patients. Improved care for this group will enable individuals to reach their full potential as productive, functioning members of society, and will provide economic and other societal benefits.