Misiunea PARADIGM a fost de a oferi un cadru unic care să permită implicarea pacientului structurată, eficientă, semnificativă, etică, inovatoare și durabilă și să demonstreze „revenirea angajamentului” pentru toți jucătorii.
Proiectul a dezvoltat procese și instrumente atât de necesare pentru trei puncte cheie de luare a deciziilor: stabilirea priorităților de cercetare, proiectarea studiilor clinice și dialogul timpuriu. Bazându-se pe progresele la nivel internațional, PARADIGM a integrat nevoile, perspectivele și așteptările tuturor actorilor implicați (inclusiv populațiile vulnerabile) și, de asemenea, a produs un set de metrici pentru a măsura impactul implicării pacienților. Pe parcursul proiectului, activitățile au maximizat sinergiile cu alte inițiative care se concentrează pe vocea pacientului în ciclul de viață al medicamentelor, cum ar fi Dezvoltarea medicamentelor centrate pe pacienți (PFMD) sau Academia Europeană a Pacienților pentru Inovare Terapeutică (EUPATI).

A fost creat un set de instrumente gratuit pentru implicarea pacienților, care centralizează accesul la toate recomandările, instrumentele și informațiile de bază create în comun de PARADIGM pentru a facilita implicarea pacienților în dezvoltarea medicamentelor pentru toți, de la planificare la desfășurare până la raportare și evaluare.

PARADIGM a fost un parteneriat public-privat și co-condus de Forumul European al Pacienților (EPF) și Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA) (Acord de grant 777450).