STRONG-AYA este o rețea europeană nouă, interdisciplinară, cu mai multe părți interesate, care urmărește să îmbunătățească serviciile de asistență medicală, cercetarea și rezultatele pentru adolescenți și adulți tineri (AYA) cu cancer în vârstă de 15-39 de ani la diagnosticarea cancerului.

Pacienții AYA cu cancer formează un grup unic; se confruntă cu probleme specifice vârstei (de exemplu, infertilitate, șomaj, probleme financiare) și scăderea calității vieții din cauza cancerului și a tratamentului acestuia. Spre deosebire de asistența medicală dedicată și studiile pentru pacienții pediatrici cu cancer, serviciile de asistență medicală specifice AYA sunt rare și variază în Europa.

Obiectivele specifice ale proiectului includ: (1) Dezvoltarea unui set de rezultate de bază (COS) pentru AYA cu cancer; 2) Implementarea COS în cinci sisteme naționale de asistență medicală (Franța, Italia, Țările de Jos, Regatul Unit, Polonia) și crearea de infrastructuri naționale pentru gestionarea datelor privind rezultatele și luarea deciziilor clinice și a unui ecosistem pan-european; 3) Diseminarea rezultatelor și facilitarea interacțiunilor între părțile interesate naționale și paneuropene pentru a dezvolta instrumente de analiză bazate pe date pentru a procesa și prezenta rezultatele relevante, pentru a stabili bucle de feedback pentru pacienții cu cancer AYA și pentru sistemele de sănătate și pentru a îmbunătăți raportarea și evaluarea rezultatelor față de factorii de decizie.

STRONG-AYA este finanțat de Uniunea Europeană (Acord de grant 101057482) și de Innovate UK (10038931, 10039273, 10041045, 10044189).