Misija PARADIGM-a bila je pružiti jedinstveni okvir koji omogućuje strukturiran, učinkovit, smislen, etičan, inovativan i održiv angažman pacijenata i pokazuje ‘povrat angažmana’ za sve igrače.
Projekt je razvio prijeko potrebne procese i alate za tri ključne točke donošenja odluka: postavljanje prioriteta istraživanja, dizajn kliničkih ispitivanja i rani dijalog. Nadovezujući se na napredak na međunarodnoj razini, PARADIGM je integrirao potrebe, perspektive i očekivanja svih uključenih aktera (uključujući ranjivu populaciju) i proizveo skup metrika za mjerenje utjecaja angažmana pacijenata. Tijekom cijelog projekta, aktivnosti su maksimizirale sinergije s drugim inicijativama usmjerenim na pacijentov glas u životnom ciklusu lijekova, kao što je Razvoj lijekova usmjerenih na pacijenta (PFMD) ili Europska akademija pacijenata za terapijske inovacije (EUPATI).

Stvorena je besplatna alatna kutija za uključivanje pacijenata koja centralizira pristup svim PARADIGM-ovim preporukama, alatima i pozadinskim informacijama kako bi se uključivanje pacijenata u razvoj lijekova učinilo lakšim za sve, od planiranja do provedbe do izvješćivanja i evaluacije.

PARADIGM je bilo javno-privatno partnerstvo koje su zajednički vodili Europski forum pacijenata (EPF) i Europska federacija farmaceutskih industrija i udruženja (EFPIA) (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 777450).