De missie van PARADIGM was om een uniek kader te bieden dat gestructureerde, effectieve, zinvolle, ethische, innovatieve en duurzame betrokkenheid van patiënten mogelijk maakt en het ‘rendement van de betrokkenheid’ voor alle spelers aantoont.
Het project ontwikkelde de broodnodige processen en instrumenten voor drie belangrijke besluitvormingsmomenten: prioritering van onderzoek, ontwerp van klinische proeven en vroegtijdige dialoog. Voortbouwend op de vooruitgang op internationaal niveau integreerde PARADIGM de behoeften, perspectieven en verwachtingen van alle betrokken actoren (inclusief kwetsbare bevolkingsgroepen) en produceerde het ook een reeks meetmethoden om de impact van patiëntenbetrokkenheid te meten. Gedurende het project maximaliseerden de activiteiten synergieën met andere initiatieven die zich richten op de stem van de patiënt in de levenscyclus van geneesmiddelen, zoals de Patient Focussed Medicines Development (PFMD) of de European Patient Academy on Therapeutic Innovation (EUPATI).

Er werd een gratis toolbox voor patiëntenbetrokkenheid gemaakt, waarin alle aanbevelingen, hulpmiddelen en achtergrondinformatie die PARADIGM in samenwerking met anderen heeft opgesteld, zijn samengebracht om patiëntenbetrokkenheid bij de ontwikkeling van geneesmiddelen voor iedereen eenvoudiger te maken, van planning en uitvoering tot rapportage en evaluatie.

PARADIGM was een publiek-private samenwerking en werd mede geleid door het European Patients’ Forum (EPF) en de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Grant Agreement 777450).