Met dikkedarmkanker (CRC) verantwoordelijk voor 12,4% van alle sterfgevallen door kanker, en met slechts 14% van de EU-burgers die deelnemen aan screeningsprogramma’s, is er een dringende behoefte aan nauwkeurige, niet-invasieve, kosteneffectieve screeningsmethoden op basis van nieuwe technologieën en een verhoogd bewustzijn van de ziekte en de detectie ervan. Bovendien zijn gepersonaliseerde benaderingen voor screening nodig om rekening te houden met genetische en andere sociaaleconomische variabelen en milieu-invloeden die leiden tot verschillende beginfasen van de ziekte.ONCOSCREEN reageert op deze uitdagingen door een op risico gebaseerde, op populatieniveau stratificatiemethodologie voor CRC te ontwikkelen, om rekening te houden met genetische prevalentie, sociaaleconomische status en andere factoren. Het vult deze methodologie aan door a) het ontwikkelen van een reeks nieuwe, praktische en kosteneffectieve screeningsmethoden met een hoge gevoeligheid en specificiteit, b) gebruik te maken van AI om bestaande methodologieën voor CRC-screening te verbeteren, waardoor de vroege detectie van poliepen mogelijk is en een gepersonaliseerde risicostratificatie, en c) het verstrekken van een mobiele app voor zelfmonitoring en het verhogen van het bewustzijn van CRC.Verder ontwikkelt ONCOSCREEN een Intelligent Analytics-dashboard voor beleidsmakers dat effectieve beleidsvorming op regionaal en nationaal niveau vergemakkelijkt. Via een meerlagige campagne worden de genoemde oplossingen getest en gevalideerd. Voor de klinische oplossingen is specifiek een klinische validatiestudie gepland met de deelname van 4100 ingeschreven patiënten/burgers.Om ervoor te zorgen dat de ontwikkelde oplossingen worden overgenomen door de gezondheidszorgsystemen, zal hun kosteneffectiviteit en financiële haalbaarheid worden beoordeeld. Het 48 maanden durende project zal worden uitgevoerd door een multidisciplinair consortium bestaande uit 38 partners, waaronder technische oplossingsproviders, ziekenhuizen, ministeries van Volksgezondheid als beleidsmakers, juridische en ethische experts, verzekeringsmaatschappijen, waarbij actieve eindgebruikers/burgers actief worden betrokken in alle fasen van implementatie via gerichte workshops.