In 2022 lanceerde YCE een onderzoek naar het bewustzijn en de toegankelijkheid van procedures voor het behoud van vruchtbaarheid in Europa, om beter inzicht te krijgen in het bewustzijn van jongeren over het behoud van vruchtbaarheid en de relatie met levenskwaliteit en geestelijke gezondheid. De respondenten waren meer dan 600 kankerpatiënten en overlevenden, tussen 15 en 39 jaar oud bij diagnose, gerekruteerd in een grote Europese regio.Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 28% van de kankerpatiënten medische opties voor behoud van vruchtbaarheid niet met hun zorgverlener bespraken, waarbij de Oost-Europese landen de laagste percentages rapporteerden van betrokkenheid bij vruchtbaarheidsdiscussies. Bovendien rapporteerden respondenten die niet op de hoogte waren van beschikbare vruchtbaarheidsdiensten de laagste kwaliteit van leven, vruchtbaarheidsgerelateerde zorgen die een grote invloed hadden op hun niveau van angst en depressie. In 2022 Youth Cancer Europe launched a Survey on Awareness and Accessibility to Fertility Preservation Procedures in Europe, to better understand young people’s awareness of fertility preservation and its relationship to quality of life and mental health.The respondents were over 600 cancer patients and survivors, aged 15 to 39 at diagnosis, recruited across a wide European region.The study reveals that about 28 % of cancer patients did not discuss medical options for fertility preservation with their healthcare provider, with the Eastern European Countries reporting the lowest rates of involvement in fertility discussions.Furthermore, respondents who were not informed about available fertility services reported the lowest quality of life, fertility-related concerns greatly impacting their level of anxiety and depression.