În 2022, YCE a lansat un sondaj privind conștientizarea și accesibilitatea la procedurile de conservare a fertilității în Europa, pentru a înțelege mai bine gradul de conștientizare a tinerilor cu privire la conservarea fertilității și relația acesteia cu calitatea vieții și sănătatea mintală. Respondenții au fost peste 600 de pacienți și supraviețuitori ai cancerului, cu vârsta cuprinsă între 15 și 39 de ani la momentul diagnosticului, recrutați într-o regiune europeană largă.Studiul dezvăluie că aproximativ 28% dintre pacienții cu cancer nu au discutat cu furnizorul lor de asistență medicală opțiunile medicale pentru păstrarea fertilității, țările din Europa de Est raportând cele mai scăzute rate de implicare în discuțiile privind fertilitatea. În plus, respondenții care nu au fost informați despre serviciile de fertilitate disponibile au raportat cea mai scăzută calitate a vieții, preocupările legate de fertilitate având un impact semnificativ asupra nivelului lor de anxietate și depresie. In 2022 Youth Cancer Europe launched a Survey on Awareness and Accessibility to Fertility Preservation Procedures in Europe, to better understand young people’s awareness of fertility preservation and its relationship to quality of life and mental health.The respondents were over 600 cancer patients and survivors, aged 15 to 39 at diagnosis, recruited across a wide European region.The study reveals that about 28 % of cancer patients did not discuss medical options for fertility preservation with their healthcare provider, with the Eastern European Countries reporting the lowest rates of involvement in fertility discussions.Furthermore, respondents who were not informed about available fertility services reported the lowest quality of life, fertility-related concerns greatly impacting their level of anxiety and depression.