Budući da je kolorektalni rak (CRC) odgovoran za 12,4% svih smrti uzrokovanih rakom, a sa samo 14% građana EU-a koji sudjeluju u programima probira, postoji hitna potreba za točnim, neinvazivnim, troškovno učinkovitim testovima probira na temelju novih tehnologija i povećanoj svijesti o bolesti i njenom otkrivanju. Nadalje, potrebni su personalizirani pristupi probiru, kako bi se uzele u obzir genetske i druge socioekonomske varijable i okolišni stresori koji dovode do različitih pojava bolesti.

ONCOSCREEN odgovara na ove izazove razvijanjem metodologije stratifikacije na razini populacije za CRC koja se temelji na riziku, kako bi se uzela u obzir genetska prevalencija, socio-ekonomski status i drugi čimbenici. Nadopunjuje ovu metodologiju a) razvojem skupa novih, praktičnih i jeftinih tehnologija probira s visokom osjetljivošću i specifičnošću, b) iskorištavanjem umjetne inteligencije za poboljšanje postojećih metodologija za probir CRC-a, omogućujući rano otkrivanje polipa i pružanje personalizirane stratifikacije statusa rizika i c) pružanje mobilne aplikacije za samokontrolu i podizanje svijesti o CRC-u.

Nadalje, ONCOSCREEN razvija kontrolnu ploču za inteligentnu analitiku za kreatore politika olakšavajući učinkovito kreiranje politika na regionalnoj i nacionalnoj razini. Kroz kampanju na više razina gore navedena rješenja se testiraju i potvrđuju. Konkretno za klinička rješenja, planirana je klinička validacijska studija u kojoj će sudjelovati 4100 upisanih pacijenata/građana.

Kako bi se osiguralo prihvaćanje razvijenih rješenja u zdravstvenim sustavima, procijenit će se njihova isplativost i financijska održivost. Projekt koji će trajati 48 mjeseci provodit će multidisciplinarni konzorcij koji se sastoji od 38 partnera, uključujući pružatelje tehničkih rješenja, bolnice, ministarstva zdravstva kao kreatore politika, pravne i etičke stručnjake, osiguravajuća društva, uključujući aktivno uključivanje krajnjih korisnika/građana u svim fazama provedbe kroz ciljane radionice.