Kolorektalinis vėžys (KRV) sudaro 12,4 proc. visų mirčių nuo vėžio, o atrankinės patikros programose dalyvauja tik 14 proc. ES piliečių, todėl skubiai reikia tikslių, neinvazinių, ekonomiškai efektyvių atrankinės patikros testų, pagrįstų naujomis technologijomis, taip pat reikia didinti informuotumą apie šią ligą ir jos nustatymą. Be to, reikia individualizuotų atrankinės patikros metodų, kad būtų atsižvelgta į genetinius ir kitus socialinius bei ekonominius kintamuosius ir aplinkos veiksnius, kurie lemia skirtingą ligos pradžią.

ONCOSCREEN sprendžia šiuos iššūkius, kurdama rizikos vertinimu pagrįstą, populiacijos lygmens KRK stratifikavimo metodiką, kad būtų atsižvelgta į genetinį paplitimą, socialinį ir ekonominį statusą bei kitus veiksnius. Šią metodiką ji papildo: a) kurdama naujų, praktiškų ir nebrangių patikros technologijų, pasižyminčių dideliu jautrumu ir specifiškumu, rinkinį, b) pasitelkdama dirbtinį intelektą tobulindama esamas CRC patikros metodikas, kad būtų galima anksti aptikti polipus ir pateikti individualizuotą rizikos būklės stratifikaciją, ir c) pateikdama mobiliąją programėlę, skirtą savikontrolei ir informuotumo apie CRC didinimui.

Be to, ONCOSCREEN kuria pažangiosios analitikos prietaisų skydelį, skirtą politikos formuotojams, palengvinantį veiksmingą politikos formavimą regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis. Vykdant daugiapakopę kampaniją minėti sprendimai išbandomi ir patvirtinami. Konkrečiai klinikinių sprendimų atveju planuojamas klinikinis patvirtinimo tyrimas, kuriame dalyvaus 4100 užsiregistravusių pacientų / piliečių.

Siekiant užtikrinti, kad sukurtus sprendimus priimtų sveikatos priežiūros sistemos, bus įvertintas jų ekonominis efektyvumas ir finansinis gyvybingumas. 48 mėnesių trukmės projektą įgyvendins daugiadisciplininis konsorciumas, kurį sudarys 38 partneriai, įskaitant techninių sprendimų teikėjus, ligonines, sveikatos apsaugos ministerijas, politikos formuotojus, teisės ir etikos ekspertus, draudimo bendroves, aktyviai įtraukiant galutinius vartotojus ir (arba) piliečius į visus įgyvendinimo etapus per tikslinius seminarus.