Translytiškumas ir lyčių įvairovė (TGD) – tai terminai, apibūdinantys žmones, kurių lytis skiriasi nuo biologinės lyties, kuri jiems buvo priskirta gimstant. Apskaičiuota, kad iki 2 proc. gyventojų yra kitos lyties nei cisgenderis vyras ar moteris (Goodman et al. 2019, cit. pagal Karolina et al., 2023). Tyrimais nustatyta, kad TGD asmenys turi prastesnę riziką susirgti vėžiu ir išgyventi. Vis dėlto apie translyčių ir skirtingų lyčių (TGD) žmonių išgyvenimo po gydymo patirtį surinkta mažai informacijos. Tuo remiantis buvo atliktas kokybinis tyrimas, kurio tikslas – ištirti TGD priskiriančių asmenų išgyvenimo patirtį, daugiausia dėmesio skiriant fiziniams ir psichologiniams išgyvenimo po gydymo etapo aspektams ir jų patirčiai vėžio tolesnės priežiūros srityje. Tyrime dalyvavo 10 dalyvių, kurių amžius nuo 18 iki 60 metų, baigusių gydymą. Grupėje yra įvairių vėžio diagnozių ir lytinių tapatybių.

Surinkti duomenys suformavo 6 pagrindines temas. TGD asmenys nurodė: 1) nerimą lankantis susitikimuose ir būtinos tolesnės priežiūros vengimą, 2) transfobijos ir diskriminacijos patirtį onkologinės priežiūros įstaigose ir 3) nepakankamą paslaugų teikėjų atsižvelgimą į TGD tapatybę. Toliau temose aprašomos (4) išskirtinės situacijos, susijusios su fiziniais buvimo TGD ir išgyvenusiu vėžį aspektais, (5) įtraukios ir įvairialypės palaikomosios priežiūros išteklių trūkumas ir (6) teigiamas augimas po vėžio.

Autoriai pabrėžia šiuos pasiūlymus, kaip sušvelninti diskriminaciją: sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams rengti mokymus apie TGD sveikatą, įtraukti TGD sveikatos temą į medicinos ir slaugos mokymo programas, rinkti ir naudoti duomenis apie lytinę tapatybę ir pageidaujamus įvardžius klinikinėje aplinkoje, kurti TGD įtraukiančius informacijos ir tarpusavio paramos išteklius.

Everything’s a Fight: A Qualitative Study of the Cancer Survivorship Experiences of Transgender and Gender Diverse Australians