Video-hoogtepunt uit 2018 van het lanceringsevenement van de white paper van Youth Cancer Europe in het Europees Parlement, waarin de eerste van vijf hoofdthema’s van het document worden behandeld: het recht om te worden vergeten voor survivors van kanker.

Als direct resultaat van YCE’s pleitbezorgingswerk sinds 2018, werd het onderwerp opgenomen in het Europese kankerbestrijdingsplan en in de resolutie van de BECA-commissie van het Europees Parlement over versterking van Europa in de strijd tegen kanker op weg naar een alomvattende en gecoördineerde strategie 2020/2267(INI) waarin staat dat uiterlijk in 2025 alle lidstaten het recht moeten garanderen om te worden vergeten voor alle Europese patiënten 10 jaar na het einde van hun behandeling, en tot vijf jaar na het einde van de behandeling voor patiënten bij wie de diagnose werd gesteld vóór de leeftijd van 18. Het rapport, in navolging van het witboek van YCE, roept op tot de invoering van gemeenschappelijke normen voor het recht om te worden vergeten onder de relevante bepalingen inzake het consumentenbeschermingsbeleid van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, om een einde te maken aan de versnipperde nationale praktijken in het gebied van kredietwaardigheidsbeoordeling en zorgen voor gelijke toegang tot krediet voor survivors van kanker; en roept op om het recht om te worden vergeten voor survivors van kanker te verankeren in relevante EU-wetgeving om discriminatie te voorkomen en de toegang van survivors van kanker tot financiële diensten te verbeteren.

Sinds het evenement in 2018, georganiseerd door YCE in het Europees Parlement, toen alleen Frankrijk het voorbeeld kon geven, zijn er wetgevende moties aangenomen in België, Luxemburg, Nederland, Portugal en Roemenië, en meer Europese lidstaten zullen volgen.