„Youth Cancer Europe” Baltosios knygos pristatymo renginio Europos Parlamente 2018 m. vaizdo įrašas, kuriame aptariamas pirmasis iš penkių pagrindinių dokumento klausimų: vėžį išgyvenusių asmenų teisė būti pamirštam.

Tiesioginis YCE advokacijos darbo nuo 2018 m. rezultatas – ši tema buvo įtraukta į Europos kovos su vėžiu planą, taip pat į Europos Parlamento BECA komiteto rezoliuciją dėl Europos kovos su vėžiu stiprinimo siekiant visapusiškos ir koordinuotos strategijos 2020/2267(INI), kurioje teigiama, kad ne vėliau kaip iki 2025 m. visos valstybės narės turėtų užtikrinti teisę būti pamirštam visiems pacientams Europoje, praėjus 10 metų nuo jų gydymo pabaigos, o pacientams, kuriems diagnozė buvo nustatyta iki 18 metų, – iki penkerių metų nuo gydymo pabaigos. Ataskaitoje, atkartojant YCE baltąją knygą, raginama nustatyti bendrus teisės būti pamirštam standartus pagal atitinkamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas dėl vartotojų apsaugos politikos, siekiant ištaisyti fragmentišką nacionalinę praktiką kreditingumo vertinimo srityje ir užtikrinti lygias galimybes gauti kreditą išgyvenusiems vėžį; taip pat raginama į atitinkamus ES teisės aktus įtraukti teisę būti pamirštam išgyvenusiems vėžį, siekiant užkirsti kelią diskriminacijai ir pagerinti išgyvenusių vėžį asmenų galimybes gauti finansines paslaugas.

Po 2018 m. Europos Parlamente vykusio YCE organizuoto renginio, kai įgyvendinimo pavyzdį galėjo pateikti tik Prancūzija, teisės aktų pasiūlymai buvo priimti Belgijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Portugalijoje ir Rumunijoje, o ateityje šiuo pavyzdžius turėtų pasekti ir daugiau Europos Sąjungos valstybių narių.