PARADIGM misija buvo sukurti unikalią sistemą, kuri leistų struktūrizuotai, veiksmingai, prasmingai, etiškai, novatoriškai ir tvariai įtraukti pacientus ir įrodyti, kad dalyvavimas visiems dalyviams atsiperka.
Projekto metu buvo sukurti labai reikalingi procesai ir priemonės trims svarbiausiems sprendimų priėmimo momentams: mokslinių tyrimų prioritetų nustatymui, klinikinių tyrimų planavimui ir ankstyvam dialogui. Remiantis tarptautinio lygio pasiekimais, PARADIGM integravo visų dalyvaujančių dalyvių (įskaitant pažeidžiamas gyventojų grupes) poreikius, perspektyvas ir lūkesčius, taip pat parengė metrikų rinkinį pacientų dalyvavimo poveikiui įvertinti. Viso projekto metu buvo maksimaliai išnaudojama sinergija su kitomis iniciatyvomis, kuriose daugiausia dėmesio skiriama pacientų nuomonei vaistų gyvavimo cikle, pavyzdžiui, į pacientus orientuoto vaistų kūrimo (PFMD) ar Europos pacientų akademijos terapinių inovacijų klausimais (EUPATI).

Sukurtas nemokamas Pacientų dalyvavimo priemonių rinkinys, kuriame sutelkta prieiga prie visų PARADIGM bendrai sukurtų rekomendacijų, priemonių ir papildomos informacijos, kad visiems būtų lengviau įtraukti pacientus į vaistų kūrimo procesą – nuo planavimo, vykdymo iki ataskaitų teikimo ir vertinimo.

PARADIGM buvo viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, kuriai bendrai vadovavo Europos pacientų forumas (EPF) ir Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija (EFPIA) (dotacijos susitarimas 777450).