“Izvještaj o kumulativnoj incidenciji simptomatske srčane ishemije i njezinim čimbenicima rizika među europskim preživjelima od dječjeg raka pet godina nakon dijagnoze.

Članak zaključuje da će do dobi od 60 godina 1 od 18 preživjelih od dječjeg raka razviti tešku, potencijalno opasnu ili smrtonosnu srčanu ishemiju, posebno preživjeli od limfoma i preživjeli od dječjeg raka liječeni radioterapijom i kemoterapijom povećavaju rizik značajno.”

Increased Risk of Cardiac Ischaemia in a Pan-European Cohort