De brochure “F-I-T voor school” heeft tot doel de ondersteuningsmogelijkheden in de schoolcontext te benadrukken voor kinderen en adolescenten met een hersentumorziekte of andere vormen van kanker. F-I-T staat niet alleen voor fysiek en mentaal welzijn en prestaties, maar ook voor eerlijk, geïntegreerd en transparant. Hiermee wordt het motto van de brochure onderstreept: het doel is om eerlijk te compenseren voor een nadeel veroorzaakt door ziekte, wat niets te maken heeft met het “voortrekken” van de getroffen studenten. De auteurs zijn ervan overtuigd dat een transparante benadering van de ziekte en goede communicatie tussen alle betrokken partijen de integratie van de getroffen studenten aanzienlijk kan vergemakkelijken.In de brochure vindt u eerst algemene informatie over kanker en behandeling, evenals over de wettelijke basis (Oostenrijkse wetgeving). Dit wordt gevolgd door een verzameling ondersteuningsopties die leraren in overleg met het getroffen kind en het gezin kunnen implementeren. De ondersteuningsopties zijn eerst geformuleerd in algemene termen en vervolgens in relatie tot specifieke beperkingen die kunnen optreden in het kader van een kankerziekte (bijv. verminderde veerkracht of beperking van aandacht en concentratie). Het is heel prettig dat concrete aanbevelingen worden gedaan voor de individuele beperkingen. Bijvoorbeeld, de volgende ondersteuningsopties worden gepresenteerd voor verminderde veerkracht:Geleidelijke integratie (aanvankelijk verminderd aantal uren, dat vervolgens stapsgewijs wordt verhoogd)Individuele taakstelling/prestatietesten en evaluatieIndividuele regeling van pauzesToestaan van eten en drinken bij sterke “energiedaling”Toestaan van lichaamsbeweging en andere activerende maatregelenNaast ondersteuningsopties worden specifieke symptomen en indicatoren genoemd waaraan men de aanwezigheid van beperkingen kan herkennen. Laten we bij het voorbeeld van verminderde veerkracht blijven – hier worden de volgende symptomen vermeld:Moeite met op tijd op school komenErnstige vermoeidheid en uitputting, die toenemen naarmate de schooldag vordertLusteloosheidToegenomen prikkelbaarheidVerminderde concentratie of geheugenproblemenVaak verward zijnTrager werktempoMinder interactie met klasgenotenVerminderde eetlustOver het algemeen moeten de verschillende ondersteuningsopties individueel en in overeenstemming met de specifieke beperkingen en mogelijke langetermijngevolgen worden gebruikt. De observaties van leraren in de klas zijn zeer belangrijk! Daarom is er voldoende ruimte voor notities in de brochure. Een gezamenlijke aanpak met de betreffende student, de ouders en de verantwoordelijke contactpersoon in de kliniek of nazorginstelling wordt ten zeerste aanbevolen om een optimaal concept voor de ondersteuning van de studenten te ontwikkelen en in de klas uit te voeren. Een “studentenprofiel” aan het begin van de brochure biedt ruimte om aantekeningen te maken over individuele ziektespecifieke feiten, persoonlijke sterke en zwakke punten en overeengekomen doelen. In het beste geval kan deze informatie worden verzameld in een gezamenlijk gesprek met alle betrokkenen.Bovendien vergemakkelijken goede communicatie en het verstrekken van informatie aanzienlijk de sociale integratie van de getroffen studenten. Daarom zouden leraren ook klasgenoten moeten informeren met toestemming van de getroffen studenten en hun ouders. Bovendien is een voortdurende onderlinge uitwisseling, ook binnen het onderwijzend personeel, wenselijk (bijvoorbeeld bij overgang naar een andere klas of een verandering van de klassenleraar). Het is belangrijk om toestemming te verkrijgen van de getroffen student en zijn of haar ouders voordat een dergelijke discussie plaatsvindt.Aan het einde van de brochure worden vier casestudy’s besproken, die een goed inzicht geven in de uitvoering van strategieën en de bijbehorende uitdagingen in het dagelijkse schoolleven.

brochure for Teachers teaching children with cancer