Brošiūra „F-I-T mokyklai” siekiama atkreipti dėmesį į pagalbos galimybes mokykloje vaikams ir paaugliams, sergantiems smegenų augliu ar kitų rūšių vėžiu. F-I-T reiškia ne tik fizinę ir psichinę gerovę bei darbingumą, bet ir sąžiningą, integruotą ir skaidrią veiklą, taip pabrėžiant brošiūros šūkį: Tikslas – sąžiningai kompensuoti ligos sukeltus nepatogumus, o tai neturi nieko bendra su „palankumu” sergantiems mokiniams. Autoriai įsitikinę, kad skaidrus požiūris į ligą ir geras visų susijusių šalių bendravimas gali gerokai palengvinti sergančių mokinių integraciją.

Brošiūroje pirmiausia rasite bendrą informaciją apie vėžį ir gydymą, taip pat apie teisinį pagrindą (Austrijos įstatymus). Po to pateikiami paramos variantai, kuriuos mokytojai gali įgyvendinti pasitarę su sergančiu vaiku ir šeima. Paramos galimybės suformuluotos iš pradžių bendrai, o paskui atsižvelgiant į konkrečius sutrikimus, kurie gali pasireikšti sergant vėžiu (pvz., sumažėjęs atsparumas arba dėmesio ir koncentracijos sutrikimai). Labai gerai, kad dėl atskirų sutrikimų siūlomos konkrečios veiksmų rekomendacijos. Pavyzdžiui, dėl sumažėjusio atsparumo pateikiamos tokios pagalbos galimybės:

– laipsniškas integravimas (iš pradžių mažinamas valandų skaičius, kuris vėliau palaipsniui didinamas), – individualių užduočių nustatymas ir (arba) veiklos testavimas ir vertinimas
– individualus pertraukų organizavimas
– Leidimas valgyti ir gerti, jei stipriai „sumažėja energija”.
– Leidimas mankštintis ir kitos aktyvinančios priemonės

Be paramos galimybių, minimi konkretūs simptomai ir rodikliai, pagal kuriuos galima atpažinti, kad yra sutrikimų. Pasilikime prie sumažėjusio atsparumo pavyzdžio – čia išvardyti šie simptomai:

– Sunkumai laiku nuvykti į mokyklą
– Didelis nuovargis ir išsekimas, kuris didėja, kai tęsiasi mokslo diena
– Neryžtingumas
– Padidėjęs dirglumas
– Sutrikusi koncentracija arba atminties sunkumai
– dažnas sumišimas
– Lėtesnis darbo stilius
– Mažesnis bendravimas su bendraklasiais
– Sumažėjęs apetitas

Apskritai įvairios paramos galimybės turėtų būti naudojamos individualiai ir atsižvelgiant į konkrečius sutrikimus bei galimas ilgalaikes pasekmes. Labai svarbūs yra mokytojų stebėjimai klasės situacijoje! Todėl brošiūroje yra daug vietos pastaboms. Siekiant sukurti optimalią paramos mokiniams koncepciją ir ją įgyvendinti klasėje, labai rekomenduojama kartu su atitinkamu mokiniu, tėvais ir atsakingu kontaktiniu asmeniu klinikoje ar popamokinės priežiūros įstaigoje. Brošiūros pradžioje esančiame ,,mokinio profilyje” yra vietos užrašams apie atskirus su liga susijusius faktus, asmenines stipriąsias ir silpnąsias puses bei sutartus tikslus. Geriausiu atveju šią informaciją galima surinkti bendrai diskutuojant su visais dalyvaujančiais asmenimis.

Be to, geras bendravimas ir informacijos atskleidimas gerokai palengvina sergančių mokinių socialinę integraciją. Todėl mokytojai, gavę nukentėjusių mokinių ir jų tėvų sutikimą, turėtų informuoti ir klasės draugus. Be to, pageidautinas nuolatinis tarpusavio keitimasis informacija, taip pat ir mokytojų kolektyve (pavyzdžiui, perėjus į kitą klasę ar pasikeitus klasės auklėtojui). Prieš tokį aptarimą svarbu gauti nukentėjusio mokinio ir jo tėvų sutikimą.

Brošiūros pabaigoje aptariamos keturios atvejo studijos, iš kurių gerai matyti strategijų įgyvendinimas ir su tuo susiję iššūkiai kasdieniniame mokyklos gyvenime.

brochure for Teachers teaching children with cancer